Reseberättelse från Istanbul – Exportrådet – Berna Senkul)

Business Sweden
– The Swedish Trade and Invest Council –

Sveriges Exportråd bildades i mars 1972 med uppgiften att främja Sveriges export. Sedan den 1 januari 2013 går Exportrådet tillsammans med Invest Sweden under namnet Business Sweden (The Swedish Trade and Invest Council), vilket är en sam-manslagning av Exportrådet och Invest Sweden.

Invest Sweden var en statlig myndighet under Utrikesdepartementet med uppdrag att främja utländska investeringar i Sverige. Under 2012 tog regeringen beslutet att lägga ned Invest Sweden och istället slå ihop det med dåvarande Exportrådet.

Business Sweden ägs av både staten och näringslivet där staten representeras av Ut-rikesdepartementet och näringslivet representeras av Sveriges Allmänna Utrikes-handelsförening. Det delade ägandet ger tillgång till kontakter och nätverk på alla nivåer och verksamheten har i uppdrag att arbeta för Sverigenyttan genom att göra Sverige mer attraktivt som affärspartner. De ska underlätta för svenska företag att växa internationellt och för utländska aktörer att investera i Sverige.

En viktig del av Business Swedens uppdrag är att förenkla för svenska små och me-delstora företag att nå ut med sina produkter och tjänster så att de kan växa internat-ionellt. Stödet sker bland annat genom rådgivning, kompetensutveckling, events och riktade satsningar. I uppdraget ingår också att få fler utländska aktörer att investera i Sverige. Business Sweden har kontor i 57 länder, där kontoret i Istanbul, Turkiet har en betydande roll med sin geografiskt strategiska placering.

Besöket
– Tsaf hos Business Sweden i Istanbul –
Business Sweden i Istanbul, Turkiet ligger mycket fint i den lite ”grönare” stadsdelen Levent, som till stor del består av lägre två- och trevåningshus med stora trädgårdar. Vi togs emot av Igor Vlassiouk, Senior Project Manager för Turkiet och Grekland, som berättade kort om Exportrådet och sammanslagningen med Invest Sweden. Som anställd vid Exportrådet och senare Business Sweden sedan tre år tillbaka är han utsänd från Sverige, vilket innebär att han är anställd via Sverige men har sin arbets-plats i Istanbul. Hans lön och anställningsavtal är anpassade efter Sveriges lagar och regler. Efter Vlassiouks presentation om Business Sweden och de arbetsmöjligheter som kan tänkas finnas på kontoret i Istanbul förde vi en dialog med frågor och svar där det kändes som att vi alla fick väl genomtänkta och utförliga svar på våra frågor. Det var ett informativt och nyttigt besök då vi även fick en hel del bra tips på hur vi kan gå till väga för att kunna arbeta hos Business Sweden, men även hos andra före-tag. Allt som allt var det ett lyckat besök med mycket information.

Balklänning Robe De Mariée Balklänning